“Is een VvE verplicht?” Misverstanden uit de wereld

01-02-2021

Er zijn verschillende misverstanden over Verenigingen van Eigenaars (VvE’s). Zo krijgen wij regelmatig de vraag voorgelegd of een VvE verplicht is en of het lidmaatschap van een slecht functionerende VvE opgezegd kan worden. Deze vragen zijn gebaseerd op misverstanden over het begrip VvE. In dit artikel helpen we enkele van deze misverstanden uit de wereld.

Is een VvE verplicht?

Een VvE wordt opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten. Hierop zijn geen uitzonderingen. Dus: de VvE is er gewoon. De reden voor het oprichten van een VvE is dat de verschillende eigenaren van de appartementsrechten samen eigenaar zijn van het gehele gebouw. Een VvE is dan het vehikel waarin deze gezamenlijke eigenaren georganiseerd zijn.
De vraag of een VvE verplicht is vloeit vaak voort uit de vraag of het verplicht is om de VvE in te schrijven bij de Kamer van Koophandel (KvK). De VvE bestaat al vanaf het moment van splitsing, de inschrijving bij de KvK staat hier los van.

Kortom: een VvE wordt altijd opgericht als een gebouw wordt gesplitst in appartementsrechten; als u een appartement koopt (dat kan alleen als het pand is gesplitst) dan bestaat er dus al een VvE. Daarnaast is het verplicht de VvE in te schrijven bij de KvK, dit staat echter los van de vraag of de VvE bestaat of niet.

Ik heb er toch niet voor gekozen om lid te worden van een VvE?

Wanneer u een appartementsrecht koopt, koopt u eigenlijk een aandeel in het gebouw en daarbij het exclusief gebruiksrecht van een van de appartementen. Met andere woorden: u koopt het recht een appartement te gebruiken en betaalt voor een gedeelte van het hele gebouw. Iemand die een appartementsrecht koopt kiest er dus voor om samen met anderen eigenaar te worden van een gebouw en kiest er dus wel degelijk voor om lid te worden van een VvE.

Kan ik mijn lidmaatschap van de VvE opzeggen?

In tegenstelling tot het lidmaatschap van een voetbal- of tennisvereniging, kan het lidmaatschap van de VvE niet opgezegd worden. Iedereen die een appartementsrecht koopt wordt samen met de andere appartementseigenaren eigenaar van het gehele gebouw. Vervolgens wordt de koper van rechtswege (dat wil zeggen: automatisch) lid van de Vereniging van Eigenaars. Zolang iemand eigenaar is van een appartement en dus gemeenschappelijk eigenaar van het hele gebouw, is deze persoon lid van de VvE. Het lidmaatschap kan niet opgezegd worden.

De vraag over het opzeggen van het lidmaatschap wordt vaak voorgelegd wanneer blijkt dat de VvE niet goed functioneert. De oplossing is niet om een lidmaatschap op te zeggen, echter om ervoor te zorgen dat de VvE weer goed gaat functioneren. Op deze site staan verschillende (gratis) handleidingen om u daarbij te helpen.  Indien u er met de handleidingen niet uitkomt, kunt u ook VvE-Forum.nl raadplegen en eventueel uw vraag aan één van de bezoekers voorleggen. Abonnees van Nederlandvve.nl raadplegen de VvE vraagbaak.

 

Dit artikel is overgenomen van Nederland VVE

Bron: https://www.nederlandvve.nl/vve-nieuws/is-een-vve-verplicht-misverstanden-uit-de-wereld/