Waarom NEN 2767?

In het verleden was er nog geen duidelijke richtlijn voor het vastleggen van de onderhoudsstaat van gebouwen en installaties. Een inspectie van een deskundig persoon is betrouwbaar genoeg was de gedachte. Al snel bleek dat er afwijkingen ontstonden na inspecties van verschillende inspecteurs.

De NEN 2767 is in het leven geroepen om te zorgen dat de technische staat van bouw- en installaties uniform geïnspecteerd en gerapporteerd worden. Door middel van een conditiescore kan er eenvoudig een vergelijking gemaakt worden tussen verschillende onderhoudstoestanden van gebouwen of objecten. Zo heeft u inzicht in onderhoudskosten en mogelijke risico’s waarmee een meerjarige onderhoudsplanningen opgesteld worden.

Kortom, met deze norm kunt u de kwaliteit waarborgen.

De voordelen van NEN 2767

Eenduidige kwalificatie van de technische staat van de geïnspecteerde onderdelen.

Vergelijking van kwaliteit tussen individuele gebouwen.

Inzicht in onderhoudskosten en operationele risico’s.

Tijdige en effectieve inzet van financiële middelen.

De voordelen van NEN 2767

De conditiescore van bouw- en installatiedelen wordt weergegeven op een zespuntsschaal. Conditiescore 1 representeert de nieuwbouwstaat en conditiescore 6 de slechtst aan te treffen conditie. In de onderstaande tabel zijn korte omschrijvingen van de conditiescores gegeven.

 

Score Omschrijving Toelichting
1 Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken
2 Goede conditie Incidenteel beginnende veroudering
3 Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar
4 Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar
5 Slechte conditie De veroudering is onomkeerbaar
6 Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop

 

Een MJOP voor uw vastgoed

Al vanaf €500,-

Altijd vrijblijvend en binnen 1 werkdag reactie